51ο Συνέδριο Υπάτων Μεγάλων Ταξιαρχών Ευρώπης και συνεργαζομένων χωρών

 Κωνσταντινούπολη Μάϊος 2013 Το Ύπατον Συμβούλιον του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε υπό του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Σπυρίδωνος Καμαλάκη 33°, εις το 51ο Συνέδριο Υπάτων Μεγάλων Ταξιαρχών της Ευρώπης και Συνεργαζομένων Χωρών το οποίον επραγματοποιήθη εις Κωνσταντινούπολην  

Εορτασμός 200 ετών (1813-2013) από την ίδρυση του Υπ:.Συμβ:. της Βορείου Δικαιοδοσίας H.Π.Α.

Το Ύπατον Συμβούλιον του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε υπό του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Σπυρίδωνος Καμαλάκη, εις τον εορτασμό των 200 ετών (1813-2013) από την ίδρυση του Υπ:.Συμβ:. της Βορείου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ.  

Η ανά διετία Συνάντησις (2013) απολογισμού έργου Υπ:.Συμβ:.Νοτίου Δικαιοδοσίας Η.Π.Α.

Το Ύπατον Συμβούλιον του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε υπό του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Σπυρίδωνος Καμαλάκη, εις την ανά διετία Συνάντηση (2013) απολογισμού έργου Υπ:.Συμβ:.Νοτίου Δικαιοδοσίας Η.Π.Α.  

Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστάσιου – Δεκέμβριος 2012

Εις τον εορτασμόν του Χειμερινού Ηλιοστασίου του Υπάτου Συμβουλίου της Γαλλίας που πραγματοποιείται κατ΄έτος τον μήνα Δεκέμβριον, το Ύπατον Συμβούλιον του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε υπό του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρήστου Μανέα συνοδευομένου υπό του Κραταιού Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Σπυρίδωνος Καμαλάκη και Μελών του Υπ.: Συμβ.:. κατά τα έτη 2008, […]

Τρίτη (3η) ετήσια συνάντηση εις 4ο του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ιταλία 26–28/10/2012

Ο Κραταιότατος Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης Αδελφός Χρήστος Μανέας, συνοδευόμενος από τον Ανθύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη Αδελφό Σπυρίδωνα Καμαλάκη και τα Κραταιά Μέλη του Υπάτου Συμβουλίου Αδελφούς Νικόλαο Κουρή και Γεώργιο Καραβούλια, παρέστησαν εις την 4η Ετησία Συνάντηση του Υπάτου Συμβουλίου του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ιταλία, η οποία επραγματοποιήθη στη Ρώμη από 26 έως […]

Επίσκεψη στην Πράγα 2012

Ο Κραταιότατος Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης Χρήστος Μανέας, συνοδευόμενος υπό του Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Σπυρίδωνος Καμαλάκη, παρέστησαν από 01 έως 03 Ιουνίου 2012 εις την Πράγα, εις τον εορτασμόν των 90 ετών από της Εγκαθιδρύσεως του Υπάτου Συμβουλίου διά την Τσεχία.