Αντιπροσωπεία του Υ:. Σ:. εις Ηράκλειον Κρήτης

Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Κραταιότατος αδ:. Νικόλαος Κιλάκος συνοδευόμενος από τον Μεγ:. Καγκελάριο του Υ:.Σ:. του 33ου δια την Ελλάδα του Α.Α.Σ.Τ. Δημήτριο Παπαχαρίση επεσκέφθησαν την 30/10/2016 το Ηράκλειο Κρήτης,

παρεστάθησαν στις Εργ:. 4ου Β:. και εν συνεχεία παρεκάθησαν σε δείπνο με τους αδ:.αδ:. των φιλοσοφικών εργαστηρίων του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, τους οποίους ενημέρωσαν για τις δραστηριότητες του Υ:. Σ:. τόσο στο χώρο των διεθνών σχέσεων όσο και στο εσωτερικό.
Δέχθηκαν δε τις εισηγήσεις τους υπέρ της ευημερίας του Τάγματος.