ΚΟΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (15/3/2021)

 

Προς : Άπαντα τα μέλη του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου

Θέμα : 1821 – 2021 : 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία

 

ΚΟΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (15/3/2021)

 

Φίλτ.: αδ.: Μυστ.: Διδ.:

Τα Ύπατα Συμβούλια διά την Ελλάδα και διά την Κύπρον αποφάσισαν να συνεορτάσουν την επέτειο της συμπληρώσεως 200 ετών από την Εθνική Παλιγγενεσία του 1821 συνδιοργανώνοντας σειρά εκδηλώσεων, τιμώντας την μνήμη των πατριωτών και αδελφών μας, που προετοίμασαν την επανάσταση, αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση και ίδρυσαν το σύγχρονο Ελληνικό κράτος.

Λόγω των υφισταμένων συνθηκών προγραμματίστηκαν διαδικτυακές  ημερίδες, κατά τις οποίες αδελφοί μας, ιστορικοί και ερευνητές, θα αναδείξουν πρόσωπα και γεγονότα που σηματοδότησαν τον απελευθερωτικό αγώνα.

  • την Τετάρτη, 24η Μαρτίου 2021 και ώρα 20:00

οι  Ύπατοι Μεγάλοι Ταξιάρχες
διά την Ελλάδα, Κρατ.: αδ.: Ευάγγελος Μπινιάρης, 33ο και
διά την Κύπρον, Κρατ.: αδ.: Χαράλαμπος Χαραλάμπους, 33ο

θα κηρύξουν την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων και θα κατατεθούν ιστορικά τεμάχια με θέματα που αφορούν την προεπαναστατική  περίοδο :

  • Κρ.: αδ.: Στυλιανός Μουζάκης, 33ο

«Μυστικές Εταιρείες πριν την Επανάσταση και Ρήγας Βελεστινλής»

  • Κρ.: αδ.: Στυλιανός Πολίτης, 33ο

«Φιλική Εταιρεία – Δύο αιώνες από την Επανάσταση»

 

 

 

  • την Τετάρτη, 31η Μαρτίου 2021 και ώρα 20:00

θα κατατεθεί η μελέτη του

  • Αδ.: Κωνσταντίνου Καλλιαντά, 32ο

«Η προσφορά των Ελλήνων Τεκτόνων της Ανατολικής Ευρώπης στον απελευθερωτικό αγώνα του Έθνους»

και θα χαιρετήσει ως τιμώμενος καλεσμένος ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του 33ο του ΑΑΣΤ διά την Δημοκρατία της Αϊτής, Κρατ.: Αδ.: Γκαετάν Μέντορ,33ο.

Η Αϊτή ήταν το πρώτο ανεξάρτητο κράτος που στις 15 Ιανουαρίου 1822 αναγνώρισε τον Ελληνικό Αγώνα για την απελευθέρωση από την Οθωμανική κυριαρχία και στήριξε έμπρακτα την Επανάσταση.

 

  • την Τετάρτη, 26η Μαΐου 2021 και ώρα 20:00

ο Μέγας Καγκελλάριος & Μέγας Γενικός Γραμματεύς του Υπάτου Συμβουλίου δια την Κύπρον

Κρ.: Αδ.: Νικόλαος Καλαποδάς,33ο

θα ομιλήσει με θέμα «Η συμβολή της Κύπρου στον αγώνα του 1821»

 

Παράλληλα, Φιλοσοφικά εργαστήρια που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπάτου Συμβουλίου εκτός Αττικής, έχουν προγραμματίσει την διοργάνωση διαδικτυακών συναντήσεων κατά τις οποίες θα αναδειχθούν πρόσωπα και γεγονότα της Παλιγγενεσίας που σχετίζονται με την περιφέρειά τους, ως ακολούθως :

  • 10η Απριλίου 2021 (Σάββατο) και ώρα 18:30 (Κεντρική Ελλάδα)

Κρ.: Αδ.: Δημήτριος Κανδύλης,33ο

«Τα Δίκαια του Ανθρώπου και του Πολίτου. Το όραμα του Ρήγα Φερραίου»

  • 12η Απριλίου 2021 (Δευτέρα) και ώρα 20:00 (Μακεδονία – Ήπειρος)

Αδ.: Λιώτσος Κωνσταντίνος 32 ΕΜΕ & Κρ.: Αδ.: Οικονόμου Θεοχάρης 33ο

«Η συμβολή των Ηπειρωτών και Μακεδόνων στην Επανάσταση του 1821»

  • 19η Απριλίου 2021 (Δευτέρα) και ώρα 20:00 (Δυτική Ελλάδα)

Κρ.: Αδ.: Νικολακόπουλος Σωτήριος,33ο

«Από την γυναίκα του Μεσολογγίου στη γυναίκα της Ζάκυθος»

 

 

Το πρόγραμμα παραμένει ανοιχτό για την διοργάνωση διαδικτυακών συνεδριάσεων από άλλες περιοχές της επικράτειας.

 

Ο εορτασμός θα κορυφωθεί με ανοικτή πανηγυρική εκδήλωση το φθινόπωρο, εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

 

Η ηλεκτρονική πρόσβαση και οι κωδικοί εισόδου θα αναφέρονται στα επικαιροποιημένα χρονοδιαγράμματα που αποστέλλονται εβδομαδιαίως προς όλα τα μέλη.

 

Δέξασθε επί τούτοις τους Αδ.: Αδ.: ημών ασπασμούς δια των Ι.: Ι.: Α.: Α.:

 

Κατ’ εντολήν των Υπάτων Μεγ.: Ταξιαρχών

Τηλ: +30 2108823440| Fax: +30 2108811175  | Αχαρνών 19, 10438 Αθήνα | 

Email: aasr@sc33.gr /  www.sc33.gr

http//www.sc33cy.org.cy   /     e-mail: ypatosymvoulio@cytanet.com.cy