Όταν ο Σκωτικός Τύπος διδάσκει αδελφοσύνη και υπέρβαση.

Σε λίγους είναι γνωστό ότι τα Ύπατα Συμβούλια Κροατίας και Σερβίας συνεργάζονται αρμονικά κάνοντας πράξη την υπέρβαση που επιτάσσει η αδελφότητα μας

Μάλιστα κάθε Ιούνιο και Οκτώβριο οι εργασίες αυξήσεων φωτός σε 4ο και υποδοχής στον Σκωτικό Τύπο , γίνονται σε κοινή συνεδρία τους εκ περιτροπής στο Βελιγράδι ή στο Ζάγκρεμπ.

Στις 19 Ιουνίου έλαβε χώρα στο Ζάγκρεμπ σε κλίμα αδελφικό και πανηγυρικό.

Επίσημοι προσκεκλημένοι οι ΥΜΤ και τα ΥΣ δια την Ελλάδα, την Τουρκία, και την Ιταλία και ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Κροατίας.

Το ΥΣ δια την Ελλάδα εκπροσώπησε ο ΥΜΤ Κρατ.: Ευάγγελος Μπινιάρης 33ο με τον τέως ΥΜΤ Κρατ.: Νικόλαο Κιλάκο 33ο και το Πάρεδρο μέλος του ΥΣ μας Κρ. Χρήστο Καθάρειο 33ο.

Ο Κρατ.: ΥΜΤ Ευάγγελος Μπινιάρης μετέφερε την αγάπη των μελων του ΑΑΣΤ της πατρίδας μας.