Τ/διακεψη Στ∴ Τελειοπ∴ «Γνώσις» αρ. 31 και «Πλούτων» αρ. 33

Φίλτατοι Σεβ∴ αδελφοί μου,

Οι Πρόεδροι, των Στ∴ Τελειοπ∴ «Γνώσις» αρ. 31 και «Πλούτων» αρ. 33,

σε συνεργασία με τους ομολόγους

των Υπερτ∴ Περιστ∴ «Αγάπη» αρ. 11 και «Ποιμάνδρης» αρ. 35,

άπαντα εργαστήρια εν Κοιλ∴ Πύρνας και εν Αν∴ Κηφισιάς,

σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή κοινή συνεδρίαση εις 4ο βαθμό,

την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 20:00

με ομιλητή τον Κρ∴ Αδ∴ Μιχαήλ Κοιλιάρη, 33ο

με θέμα «Περί βουλήσεως»

Η συμμετοχή απάντων των αδ:.  σε αυτές τις δύσκολες ημέρες

θα προσδώσει ιδιαίτερη χαρά σε όλους μας.

Ο Τρις Ισχυρός Διδάσκαλος

Κωνσταντίνος Δερβινιώτης 33ος