Τηλεδιασκέψεις Εργαστηρίων Αθηνών

Τετάρτη 20/1
Τηλεδιασκέψεις Εργαστηρίων Αθηνών:
1. “ΑΘΗΝΑ – ΑΦΑΙΑ ΑΘΗΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΟΡΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ”
Ομιλητές: ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ Π., 33ο – ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., 33ο
2. “ΕΥΜΟΛΠΙΔΑΙ – ΕΥΜΟΛΠΟΣ”
Ομιλητής: ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 33ο