Τηλεδιάσκεψη “Μυσταγωγία” 5 – “Φως” 14

Φίλτ.:Αδ.:Μυστ.:Διδ.:
την Τετάρτη 16-12-2020 και ώρα 20:00
θα διεξαχθεί διαδικτυακή συνάντησις των εργαστηρίων
Στ:. Τελ:. “ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ” υπ’αρ. 5 και Υπερτ:. Περ:. “ΤΟ ΦΩΣ” υπ’αρ. 14
εις την οποία θα μιλήσει ο Κρ.: Αδ.:  Σωτήριος Παπαβασιλείου με θέμα:
«Στοχασμοὶ ἐπὶ τῶν περὶ τὸν βαθμὸν τοῦ Μυστ.: Διδ.: γραφομένων τοῦ Ἀλβέρτου Πάικ»
 Στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και στον ιστό ακολουθείτε τα hashtags του Υπάτου Συμβουλίου για να μένετε ενημερωμένοι: