Αδελφοί μου,

Σας ανακοινώνω οτι τα ανανεωμένα Τεκτονικά Διαβατήρια (Certificate of good standing) σας περιμένουν στη Γραμματεία του Υπάτου Συμβουλίου, Αχαρνών 19, 2ος όροφος για όσους αδελφούς πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και θα ήθελαν να παρευρεθούν σε Εργασίες του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου.
Το Ύπατο Σμβούλιο του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου δια την Ελλάδα διατηρεί αρμονικές σχέσεις με όλα τα νόμιμα Ύπατα Συμβούλια υπο την δικαιοδοσία του Υπάτου Συμβουλίου της Νοτίου Δικαιοδοσίας της Αμερικής ( Supreme Council Mother Council of the World, Ancient and Accepted Scottishe Rite, Southern Juristiction) και σας δίνει τη δυνατότητα ανάλογα με το βαθμό σας να παρακολουθήσετε τις Εργασίες στη χώρα προορισμού σας.

Για την έκδοση του διαβατηρίου παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τη γραμματεία στο email:  aasr@sc33.gr ή  συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στη φόρμα επικοινωνίας εδώ.

Αναγραφόμενα στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο στα Ελληνικά και στα Λατινικά (όπως αναγράφεται στο διαβατήριο σας)
Εργαστήριο ΑΑΣΤ
Ταμειακή ενημερότητα έτους
ΑΜΥΣ
Βαθμός
Ισχύς εγγράφου : 1 έτος

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη γραματεία του Υπάτου Συμβουλίου στο τηλ: 2108823440

 

 

Κατ’ εντολήν του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου

Ο Μέγας Καγκελάριος  Μέγας Γενικός  Γραμματεύς

Δημήτριος Παπαχαρίσης 33ο