Τεκτονικές Σκέψεις

Στὴν καινούργια ἑνότητα «ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ» τῆς ἱστοσελίδος μας, ἀδελφοὶ ἀνήκοντες στὸν Ἀρχαῖο καὶ Ἀποδεδεγμένο Σκωτικὸ Τύπο, ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐκδιπλώσουν τὶς σκέψεις τους, παρουσιάζοντας ὁμιλίες ἤ κείμενά τους ἐν γένει.
Μοναδικοὶ περιορισμοί, εἶναι:
– Οὐδεμία ἀναφορά σέ θέματα καὶ κυρίως σὲ πρόσωπα διοικητικοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ τὰ συναφῆ.
– Δὲν ὑπάρχει ἀναφορὰ εἰς στοιχεῖα βαθμῶν ἄξια «στεγάσεως» ἤτοι, κεραμισταί, κατονομαζόμενοι βαθμοί.
– Τόσον τὰ κείμενα ἀδελφῶν ἐπιθυμούντων τήρησιν ἀνωνυμίας, ὅσον καὶ ψευδωνυμίας, δημοσιεύονται, ἐφ᾿ ὅσον πληροῦν τὰς ἀνωτέρω προϋποθέσεις.

*Αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Υπάτου Συμβουλίου (aasr@supreme…) , με την ένδειξη: Τεκτονικές Σκέψεις