52Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ Υ:. Μ:. ΤΑΞ:. ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 6-8/10/2016)

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία στην 52η σύνοδο Υ:. Μ:. Τ:.  

     H Ελληνική Αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Υ:.Μ:.Τ:. Κραταιότ:. Αδ:. Νικόλαο Κιλάκο 33°, και τους Kρ:. Αδ:. Αδ:., Ε. Μπινιάρη 33° M:.Ρήτ:., Μ:.Αξ:.Διεθνών Σχέσεων, Χρ. Καθάρειο 33°,Πρόσθ:. Μ:.Αρχ:.Φρ. Λοιπές Αντιπροσωπείες ΥΣ : Αγγλία Robin Furber 33° Μ:.Αρχ:.Φρ:., Τουρκία Υ:.Μ:.Τ:.Hasan Erman 33° και 3 μέλη, Σκωτία Alexander Galbraith 33° Μ:.Γρ:. και 1 μέλος , Ελβετία JeanPaul Ciana 33°, Γερμανία Υ:.Μ:.Τ:.Εberhard Desch 33° και1 μέλος, Λουξεμβούργο Υ:.Μ:.Τ:.Victor Gillen 33°, Κύπρος Υ:.Μ:.Τ:. Φρ.Κωνσταντίνου 33°. Της ενάρξεως των εργασιών , προηγήθηκε σύντομος χαιρετισμός του Μ:. Δ:.της Μεγάλης Στοάς της Ρουμανίας και εκτελεστικού Γραμματέα της Παγκοσμίου Συνδιασκέψεως των Μεγάλων Διδασκάλων, Ενδοξ:. Αδ:.Radu Balanescu, ο οποίος ετόνισε την αναγκαιότητα ισορροπημένων σχέσεων μεταξύ Μεγάλων Στοών και του Α:.Α:.Σ:.Τ:.και την τήρηση της αρχής της μη επεμβάσεως στα εσωτερικά του κάθε Τεκτονικού τύπου. 
    Η 52η Σύνοδος άρχισε με χαιρετισμό του προέδρου της 51ης Συνόδου Υ
:.Μ:.Τ:.Hasan Erman 33°. Ακολούθησε η ομόφωνη εκλογή ως προέδρου της 52ης Συνόδου του Υ:.Μ:.Τ:.δια την Ρουμανία Κραταιότ:. Αδ:. Stelian Nistor 33°, ως αντιπροέδρου  του Υ:.Μ:.Τ:.δια την Γερμανία Κραταιότ:. Αδ:. Εberhard Desch 33° και ως γραμματέα του Aνθ.. Μ..Τ:. δια την Ρουμανία Kρατ:. Αδ:. Costin Cunesteanu 33°. Μετά την προσευχή έγινε το προσκλητήριο των μεταστάντων εις Αιωνίαν Ανατολήν Υπάτων Μεγάλων Γενικών Επιθεωρητών για την περίοδο 2013-2016 .  Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των Αντιπροσωπειών σχετικά με το θέμα της Συνόδου : Τεκτονισμός και Ματαιοδοξία . Η πρόκληση του 21ου αιώνα για τον Σκωτικό Τύπο στην διατήρηση της Κανονικότητας στον Παγκόσμιο Ελευθεροτεκτονισμό.                                              
   Οι εργασίες επερατώθησαν , με τον θερμό χαιρετισμό του Υ
:.Μ:.Τ:. δια την Ρουμανία, και την απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων στους συμμετέχοντες.
      Σημειώνεται η ανάθεση στον Κραταιότ
:. Αδ:. Ν. Κιλάκο 33° της προεδρίας της Επιτροπής Χρόνου και Τόπου, η οποία έκανε προτάσεις για τον χρόνο και τόπο επόμενων Συνόδων, η συμμετοχή του εις την Επιτροπή Αναγνωρίσεων και η συμμετοχή του Κρατ:. Αδ:. Ε. Μπινιάρη 33° στην Επιτροπή Προτάσεων. Ο Κρατ:. Αδ:. Ε. Μπινιάρης 33°, παρουσίασε το τεμάχιο για το θέμα της Συνόδου. Αφού έδωσε τον τεκτονικό ορισμό της έννοιας «κανονικότητα», σκιαγράφησε την προστιθέμενη αξία που προσφέρει ο Σκωτικός Τύπος στον κανονικό Ελευθεροτεκτονισμό μέσω της μακράς Τεκτονικής και φιλοσοφικής παράδοσης που εμπεριέχει, των Συμβολισμών και Τυπικών,αλλά και της πλούσιας και βαθειάς Τεκτονικής παιδείας η οποία εκπαιδεύει τον Διδάσκαλο στην μακράν του πορεία προς το φως.

    Αξιοσημείωτη είναι η ιδιαίτερη εγκαρδιότητα με την οποία χαιρέτησε τον Κραταιότ:. Αδ:. Ν. Κιλάκο 33° ο Μ:. Δ:.της Μεγάλης Στοάς της Ρουμανίας και εκτελεστικός Γραμματέας της Παγκοσμίου Συνδιασκέψεως των Μεγάλων Διδασκάλων, Ενδοξ:. Αδ:.Radu Balanescu, ο οποίος απένειμε εις τον Κραταιότ:. Αδ:. Ν. Κιλάκο 33° το ανώτατο τεκτονικό παράσημο της Ρουμανίας, την υψηλότερη τιμητική διάκριση της χώρας του, τονίζοντας την μεγάλη του προσφορά στον Ελευθεροτεκτονισμό. Ο Υ:.Μ:.Τ:. δια την Ρουμανία Κραταιότ:. Αδ:. Stelian Nistor 33° , ήταν ιδιαίτερα θερμός και απομένοντας εις τον Κραταιότ:. Αδ:. Κιλάκο 33° τιμητικό δίπλωμα τον ευχαρίστησε ιδιαίτερα για την παρουσία του στην Σύνοδο που ισχυροποιεί έτι περαιτέρω τις στενές αδελφικές σχέσεις μεταξύ των δύο Υ:.Σ:.

Ο Κραταιότ:. Αδ:. Ν. Κιλάκος 33° επιδίδων το αναμνηστικόν του Υ:.Σ:. του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου δια την Ελλάδα
εις τον πρόεδρον της 52ας Συνόδου Υ:.Μ:.Τ:. και Υ:. Μ:. Τ:. του Υ:. Σ:. δια την Ρουμανία Κραταιότ:. Αδ:. Stelian Nistor 33ο

 

    Ο Κραταιότ:. Αδ:. Νικ. Κιλάκος 33° ευχαρίστησε θερμά τον Υ:.Μ:.Τ:. δια την Ρουμανία για την φιλοξενία και του δώρισε αναμνηστική πλακέτα, τονίζοντας την αγάπη, την φιλία και την αδελφικότητα που χαρακτηρίζει τις σχέσεις μεταξύ των δύο Υ:.Σ:.. Σημειώνεται ότι σε όλα τα επίσημα δείπνα, ο Υ:.Μ:.Τ:. Κραταιότ:. Αδ:. Κιλάκος παρακάθισε με ομολόγους του στο κεντρικό επίσημο τραπέζι και τα λοιπά μέλη σε ανάλογες τιμητικές θέσεις .

                                                                                                                                                                     

Φωτό: ο Μ:. Δ:.της Μεγάλης Στοάς της Ρουμανίας και εκτελεστικός Γραμματέας της Παγκοσμίου Συνδιασκέψεως των Μεγάλων Διδασκάλων, Ενδοξ:. Αδ:.Radu Balanescu,
ο οποίος απένειμε εις τον Κραταιότ
:. Αδ:. Ν. Κιλάκο 33° το ανώτατο τεκτονικό παράσημο της Ρουμανίας, την υψηλότερη τιμητική διάκριση της χώρας του

  

  Η άριστη υποδοχή και η ιδιαίτερη εγκαρδιότητα με την οποία όλες ανεξαιρέτως οι Αντιπροσωπείες περιέβαλαν την Ελληνική Αντιπροσωπεία καταδεικνύουν για μια ακόμα φορά την υψηλή θέση , την αμέριστη εκτίμηση και την αναγνωρησιμότητα που απολαμβάνει στο διεθνές Τεκτονικό στερέωμα του Σκωτικού Τύπου, το Υπ:.Συμβ:. του 33ου και Τελευταίου  Βαθμού δια την Ελλάδα που λειτουργεί ανελλιπώς από το 1872 , νυν υπό τον , Υ:.Μ:.Τ:. Κραταιότ:. Αδ:. Ν. Κιλάκο 33°