Αδ:. μου,

σας κοινοποιούμε την πρόσκληση του Ηλιοστασίου των Εργαστηρίων Πειραιά