20191012 201124

«Ο ΧΥΜΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ Χ.Ρ. ΕΤΟΥΣ 1459»

Στο τεκτονικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης στην αίθουσα Σπυρίδων Κρητικός πραγματοποιήθηκε στις 12/10/19 το Τεκτονικό Συμπόσιο σε 18ο με θέμα:
«Ο ΧΥΜΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ Χ:.Ρ:. ΕΤΟΥΣ 1459»

20191012 201124
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπέρτ:. Περιστ:. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» υπ´ αριθ. 4 εν Κοιλ:. Αξιού και Αν:. Θεσσαλονίκης με την σύμπραξη και συμμετοχή των Υπέρτ:. Περιστ:. :
– ΗΛΙΟΣ υπ’ άριθ. 15 εν Κοιλ:. Νέστου και Αν:. Καβάλας:.
– ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ υπ’ αριθ. 24 εν Κοιλ:. Πηνειού και Αν:. Λαρίσης
– ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ υπ´αριθ. 26 εν Κοιλ:. Νέστου και Αν:. Αν:. Ξάνθης
– ΔΙΟΝΥΣΟΣ υπ’ αριθ. 37εν Κοιλ:. Αγγιτου και Αν:. Δράμας:.

Την εκδήλωση ετίμησαν με την παρουσία τους:
Ο ΥΜΤ του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο διατην Ελλάδα του ΑΑΣΤ Κραταιότ:. Αδ:. Νικόλαος Κιλάκος, ο οποίος εκήρυξε την έναρξη του συμποσίου,
Ο τέως ΥΜΤ του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο δια το Ισραήλ Κραταιότ:. Αδ Yaakov Trostler,

20191012 201455
Ο Ανθύπατος Μεγ Ταξιάρχης  του ΥΣ του 33ο διατην Ελλάδα Εμμ:. Γρύλλης,
Τα ενεργά μέλη του ΥΣ:
Μεγ:. Ρητωρ Υπ:. της Επικρ::. Κρ:. Αδ Ευάγγελος Μπινιάρης 33ο, Μεγ:. Θης:. Κρ:. Αδ:. Θεόδ. Φερεντούρος33ο, Μεγ:. Αρχειφ:. Βιβλιοφ:.  Κρ:. Αδ Ανδρ. Καραχαλιος 33ο, Μεγ:. Δοκ:. Κρ:. Αδ:. Γεωργ. Ζαφειροπουλος 33ο, Μεγ:. Τελετ:. Κρ:.  Αδ Π. Δασακλης 33ο, Μεγ Ελεον:. Κρ:. Αδ:. Θεόδ. Πατσούρης33ο,
Μεγ:. Αρχ:. των Φρ:. Κρ:. Αδ:. Χρήστος Τσίγκας 33ο,

Τα πάρεδρα μέλη του ΥΣ ,
Κρ:. Αδ:. Γεώργ:. Αγιούς 33ο και Κρ Αδ:. Μιχ:. Χαλάτσης 33ο,

Οι Μεγ:. Επιθ:. Εργαστηρίων 
Κρ:. Αδ:. Σωτηρίου Γεωργ. 33ο και Κρ:. Αδ:. Τσουμάκης Φρειδ.33ο,

Μέλη των προαναφερθέντων συνεργαζομένων εργαστηρίων καθώς και των εργαστηρίων
-Έρευνα υπ αριθ 19
-Δωδωναια Αναγέννησις υπ’ αριθ. 19
-Ι. Καποδίστριας υπ’ αριθ. 35
-Φως υπ’ αριθ. 14
-Πύρρος υπ’ αριθ. 19
-Ισμαρος υπ’ αριθ. 20
-Ροδόπη υπ’ αριθ. 9
Ναός του Σολομώντος υπ άριθ:. 2

20191012 201351

Μετα το πέρας του Συμποσίου ο ΥΜΤ Κραταιότ Αδ Νικόλαος Κιλάκος  αφού συνεχάρει τους διοργανωτές της όλης εκδήλωσης και ιδιαιτέρως τον Σοφώτατο του Υπέρτ:. Περιστ:. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και προεδρεύοντα της συνεδρίας Κρ:. Αδ:. Γεωργ:. Γιαννακού 33ο, ετίμησε τον φίλο της χώρας μας τ. ΥΜΤ δια το Ισραήλ Κραταιότ Αδ Yaakov Trostler ( ο οποίος ευρισκόμενος στην Ελλάδα εξέφρασε την επιθυμία να παραστεί στις εργασίες του Συμποσίου), και εξέθεσε την πορεία του Υ:.Σ:. δια το προσεχές μέλλον

Επικολούθησε δείπνο εις το κιλικείο του Τεκτονικού μεγάρου σε πνεύμα αδελφικής αγάπης.

20191012 214546