432

Ο ΥΜΤ Επίτιμο μέλος του ΥΣ δια την Γερμανία

Η Ελληνική αντιπροσωπεία στην Ετήσια εκδήλωση του Υπάτου Συμβουλίου δια την Γερμανία.

 

432

Ο Ύπατος Μέγας Ταξιαρχης του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα κραταιοτ:. Ευάγγελος Μπινιάρης, 33ο με τον κρατ:. αδ. Χ. Καθάριο, 33ο, τον Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλιου δια την Γερμανία κραταιότατο αδ. Eberhard Desch, 33o και τον τέως Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα κραταιότ:. αδ. Νικόλαος Κιλάκος, 33ο

Στις Εργασίες της εκδήλωσης,  ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης δια την Ελλάδα κραταιοτ:. αδ Ευάγγελος Μπινιάρης, 33ο ετιμήθη με την μεγαλύτερη τιμή του Υπάτου Συμβουλίου ώς Επίτιμον Μέλος του Υπάτου Συμβουλίου δια την Γερμανία παρουσία 30 αδελφών Υπάτων Συμβουλίων μεταξύ των οποίων και αντιπροσωπείες των Υπάτων Συμβουλίων των ΗΠΑ (Βορείου και Νοτίου Δικαιοδοσίας) αλλά και του Μεγάλου Διδασκάλου των Ηνωμένων Μεγάλων Στοών της Γερμανίας.

410

422