06

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Milwaukee υπό τον ΥΜΤ Νικόλαο Κιλάκο

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία υπό τον ΥΜΤ Νικόλαο Κιλάκο με αντιπροσωπείες αδελφών ΥΣ μεταξύ των οποίων Ρουμανίας ,Αϊτής ,Ρωσίας , Τσεχίας και Prince Hall

06