Ετήσια Εκδήλωση Υπάτου Συμβουλίου 2020

NIK 5572

Μετά το πέρας των Εργασιών εις 28ο Βαθμό, ο ΥΜΤ κραταιοτ. αδ Ε. Μπινιάρης, 33ο ο τ. ΥΜΤ κραταιοτ. αδ Ν. Κιλάκος,33ο ο Ανθύπατος ΜΤ κρατ. αδ.  Δ. Παπαχαρισης, 33ο, ο Ένδοξος αδ. Γ. Μπινιάρης, 33ο, το επίτιμο μέλος της ΜΣΕ κρατ. αδ. Εμμ. Γρύλης, 33ο και οι αντιπροσωπείες των ΥΣ των χωρών που παρευρέθησαν στις Εργασίες του ΥΣ δια την Ελλάδα μετά των ΥΜΤ αυτών και κραταιών αδελφών, συγκεντρώθηκαν για την καθιερωμένη “οικογενειακή φωτογραφία”.

Tο κύρος του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα και η εξαιρετική αντιπροσώπευση που είχε τα τελευταία χρόνια στο πρόσωπο του τέως ΥΜΤ κραταιοτ. αδελφού Ν. Κιλάκου, 33ου όπως και του Υπάτου Μέγα Ταξιάρχου κραταιοτ. αδ. Ε. Μπινιάρη, 33ου  αντικατοπτρίστηκε  τρανταχτά από τα λόγια δια στόματος των ΥΜΤ και των αντιπροσώπων των λοιπών ΥΣ που παρευρέθησαν στις Εργασίες.

Ειδικά στα μεστά σε νόημα λόγια του Μεγάλου Καγκελάριου του Υπάτου Συμβουλίου της Βορείου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ κρατ. αδ. Tom Sturgeon 33ου, που ετόνισε οτι ο ΥΜΤ του Υπάτου Συμβουλίου της Βορείου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ κραταιοτ. αδ. David Glattly 33ο, και ο ίδιος προσωπικά στηρίζουν και θα στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις το Ύπατο Συμβούλιο δια την Ελλάδα.

NIK 5954

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν οι κάτωθι αντιπροσωπείες των Υπάτων Συμβουλίων των Χωρών:

 • Supreme Council 33 for USA (Northern Jurisdiction)
 • Supreme Council 33 for Brazil
 • Supreme Council 33 for Turkey
 • Supreme Council 33 for Switzerland
 • Supreme Council 33 for Italy
 • Supreme Council 33 for Romania
 • Supreme Council 33 for Serbia
 • Supreme Council 33 for Czechia
 • Supreme Council 33 for Austria
 • Supreme Council 33 for Israel
 • Supreme Council 33 for Ivory Coast
 • Supreme Council 33 for Cyprus
 • Supreme Council 33 for France
 • Supreme Council 33 for Mauritius
 • Supreme Council 33 for Slovakia
 • Supreme Council 33 for Benin
 • Supreme Council 33 for Azerbaijan
 • Supreme Council 33 for Bulgaria

Επίσης με επιστολή τους ευχήθηκαν για καλές Εργασίες οι κάτωθι αντιπροσωπείες που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν:

 • Supreme Council 33 for Poland
 • Supreme Council 33 for Dominican Republic
 • Supreme Council 33 for the Grand Douche de Luxemburg
 • Supreme Council 33 for Andorra
 • Supreme Council 33 for Spain
 • Supreme Council 33 for Germany
 • Supreme Council 33 for Russia
 • Supreme Council 33 for Croatia
 • Supreme Council 33 for Peru
 • Supreme Council 33 for Paraguay
 • Supreme Council 33 for Guatemala
 • Supreme Council 33 for Portugal

23022020