ΦΩΤΟ ROME 6 001

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΥΠΑΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΗ

Κατόπιν επισήμου προσκλήσεως, ο Κραταιότατος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Νικόλαος Κιλάκος 33ο, παρέστη από 8 – 10 Ιουνίου ε.ε. στη Ρώμη, στις Εκδηλώσεις εορτασμού του Θερινού Ηλιοστασίου καθώς και της επετείου από της ιδρύσεως το 1875 του Υπάτου Συμβουλίου διά την Ιταλία.

ΦΩΤΟ ROME 6 001

Παρέστησαν επίσης, εκπροσωπούντες τα υπ΄αυτούς Ύπατα Συμβούλια, οι Κραταιότατοι Ύπατοι Μεγάλοι Ταξιάρχαι των Υπάτων Συμβουλίων της Αργεντινής Norberto Rossini 33ο , της Αυστρίας Gerhard Novak 33ο , της Βραζιλίας Jorge Luiz de Andrade Lins 33ο , της Βουλγαρίας Ivan Sariev 33ο , της Δημοκρατίας της Τσεχίας Jiri Matous 33ο , της Γαλλίας Henri Lustman 33ο , της Γερμανίας Eberhard Desch 33ο , της Ακτής Ελεφαντοστού Yacouba Geay Ballo 33ο , του Λουξεμβούργου Victor Gillen 33ο , του Μαυρίκιου Μadhaven Mardemootoo 33ο , της Παραγουάης Jorge Anibal Goldenberg 33ο , του Περού Hector Arturo Farfan Stamp tamp 33ο , της Πορτογαλίας Manuel Alves de Almeida 33ο , της Σερβίας Hiber Dragor 33ο , της Τουρκίας Hasan Erman 33ο και ο πρώην Ύπατος του Υπάτου Συμβουλίου διά την Ισπανία Ramon Torres Izquierdo 33ο .

IMG 0500

ROME 2

 

Παρέστησαν ωσαύτως Αντιπροσωπείαι των Υπάτων Συμβουλίων της Κροατίας με επικεφαλής τον Κραταιό Goran Krstic 33ο , της Ελβετίας με επικεφαλής τον Κραταιό Francis Favre 33ο, και της Σλοβακίας με επικεφαλής τον Κραταιό Philipp Buchner 33ο .

Οι Εργασίες περιελάμβαναν Μυήσεις εις 31ο , 32ο και 33ο καθώς και Συνεδρία εις 4ο Μυστικού Διδασκάλου, κατά την οποίαν ο Κραταιότατος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Νικόλαος Κιλάκος 33ο , ανεκηρύχθη Επίτιμον Μέλος του Υπάτου Συμβουλίου διά την Ιταλίαν και του επεδόθη σχετικόν Δίπλωμα.

ROME 3

Ο Κραταιότατος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Νικόλαος Κιλάκος 33ο , εις την προσφώνησή του ευχαρίστησε για την εξαιρετική τιμή η οποία έγινε στο πρόσωπό του και τόνισε, ότι δι΄αυτής τιμάται το Ύπατον Συμβούλιον διά την Ελλάδα.

ROME 4

Εν συνεχεία, επεσήμανε μεταξύ άλλων, ότι τα άστρα διδάσκουν αυτούς που κατανοούν τη σιωπηλή τους γλώσσα,  ότι διά τους Μύστες ο εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου αποτελεί ύμνο στη μεγαλύτερη ημέρα του έτους και ευχήθηκε όπως ο εορτασμός αυτός υπό του Υπάτου Συμβουλίου διά την Ιταλία συνεχισθεί εις τους αιώνας.

Ακολούθως, ευχαρίστησε διά την θερμήν σδελφικήν φιλοξενίαν και επέδωσεν εκ μέρους του Υπάτου Συμβουλίου διά την Ελλάδα εις τον Κραταιότατον Ύπατον Μέγα Ταξιάρχην, Leo Taroni 33ο , αναμνηστικήν πλακέτα.

Κατά την διάρκεια της επισκέψεως, ο  Κραταιότατος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Νικόλαος Κιλάκος 33ο , είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις μετά των υπολοίπων Κραταιοτάτων Υπάτων Μεγάλων Ταξιαρχών και των Κραταιών Αδελφών των υπολοίπων Αντιπροσωπειών. 

ΦΩΤΟ ROME 7 001

 

Είσοδος Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Νικολάου Κιλάκου 33ο στην εκδήλωση