ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΚΡΑΤ.΄.ΥΠ.΄.ΜΕΓ.΄.ΤΑΞ.΄. ΕΙΣ SANTA CRUZ / TENERIFE

 

Ο ΄Υπατος Μεγάλος Ταξιάρχης Κραταιότατος Αδελφός Νικόλαος Κιλάκος 33ο , παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις οι οποίες οργανώθηκαν από το ΄Υπατο Συμβούλιο διά την Ισπανία, στη Santa Cruz / Tenerife, επί τη αποδώσει του ιστορικού Τεκτονικού Μεγάρου, το οποίο είχε δεσμευθεί από το δικτατορικό καθεστώς του Franco.

Από το Τεκτονικό αυτό Μέγαρο μεταλαμπαδεύθηκε η φλόγα του Α.΄.Α.΄.Σ.΄.Τ.΄. στην Κεντρική και Νότιο Αμερική.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν Αντιπροσωπείες των Υπάτων Συμβουλίων της Ελβετίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, του Ισραήλ, της Ρωσίας, της Βουλγαρίας, του Μεξικού, του Παναμά, της Βενεζουέλας, της Αργεντινής, της Παραγουάης κ.α. καθώς και μεγάλος αριθμός Αδελφών.

Από την εκδήλωση στο Τεκτονικό Μέγαρο διακρίνονται ο ΥΜΤ του ΥΣ διά την Ισπανία Κραταιότατος Αδελφός Jesus Seriano 33ο ,
ο ΥΜΤ του ΥΣ διά την Ελλάδα Κραταιότατος Αδελφός Νικόλαος Κιλάκος 33ο
και ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ισπανίας Ενδοξότατος Αδελφός
Oscar De Alfonso.

Τις εκδηλώσεις τίμησε διά της παρουσίας του ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ισπανίας, Ενδοξότατος Αδελφός Oscar De Alfonso.

Ο Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου διά την Ισπανία Κραταιότατος Αδελφός Jesus Soriano 33ο συνόδευσε τις Αντιπροσωπείες και τους Αδελφούς στο Μεγαλοπρεπές Τεκτονικό Μέγαρο όπου επραγματοποιήθησαν Τεκτονικές Εργασίες.

O Κραταιότατος Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου  διά την Ισπανία Jesus Soriano 33ο επιδεικνύει το προσφερθέν υπό του Υπάτου Συμβουλίου διά την Ελλάδα, αναμνηστικό.

Την επομένη, έγιναν ομιλίες γιά την Ιστορία του Τεκτονικού Μεγάρου και του Α.΄.Α.΄.Σ.΄.Τ.΄. στην Ισπανία και επιστημονική ανάλυση της αρχιτεκτονικής του κτιρίου, από τον καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Granada, David Martin Lopez.


Ο Κραταιότατος Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης Νικόλαος Κιλάκος 33ο  ομιλών κατά τις Εργασίες

Το απόγευμα της ιδίας ημέρας επραγματοποιήθησαν κοινές Εργασίες υπό των Υπάτων Συμβουλίων διά την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Ακολούθησαν Τεκτονικές Εργασίες του Υπάτου Συμβουλίου διά την Ισπανία, κατά τις οποίες έγιναν προσφωνήσεις και δόθηκαν αναμνηστικά.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, επεκράτησε ιδιαίτερα εγκάρδιο αδελφικό κλίμα, το οποίο συμβάλει στην έτι περαιτέρω σύσφιξη των στενών αδελφικών σχέσεων μεταξύ των αδελφών και των Υπάτων Συμβουλίων.