8

Εορτή περικόσμησης 32ο Ε.Μ.Ε.

Το Σάββατο 16ην  Νοεμβρίου 2019, 11η πρωινή, στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών, στην αίθουσα “Ελευσίς” έλαβε χώρα η εορτή περικόσμησης 32ο Ε. Μ. Ε. Σε μια κατάμεστη αίθουσα και υπο την καθοδήγηση του ΥΜΤ Κραταιοτάτου αδελφού Νικολάου Κιλάκου διεξήχθησαν οι εργασίες σε ένα απόλυτα μυσταγωγικό κλίμα που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους τιμιθέντες με την υπέρτατη αυτή διάκριση, αλλά και στους προσκεκλημένους. Οι εργασίες έκλεισαν με τον Εθνικό μας ύμνο και ακολούθησε δεξίωση στο κυλικείο του Μεγάρου.

8

 2

4

5