01

Εκδηλωσεις του ΥΣ της Βορειου Δικαιδοσιας των ΗΠΑ στο Milwaukee

Δείπνο Υποδοχής 

– Υποδοχη της αντιπροσωπείας του ΥΣ διά την Ελλάδα υπό τον ΥΜΤ Κρατ Νικόλαο Κιλάκο 33ο και τον Μ. Ρητ. κρ. Ευάγγελο Μπινιάρη 33ο από τον ΥΜΤ της Βορείου Δικαιδοσιας Κρατ. David A.Glattly 33o και τον Κρ. David P. Spencer 33o Ενεργό Μέλος του ΥΣ .
01
– Υποδοχή  από τον Κρ. David P. Spencer 33o Deputy Νέας Υόρκης εντεταλμένο από τον ΥΜΤ για την φιλοξενεια της Ελληνικής Αντιπροσωπείας και τον Μεγάλο Διδασκαλο της Μεγάλης Στοάς της Νέας Υόρκης Ενδοξ. William Michael Sardone  
02

Αναμνηστικές Φωτογραφίες 
– Με αδελφούς του ΥΣ της Βορείου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ και τα μέλη της αντιπροσωπείας του ΥΣ για την Πορτογαλία με τον ΥΜΤ και τον τέως ΥΜΤ
03
– Με τον ΥΜΤ του ΥΣ για την Κούβα 
04

– Με τον ΥΜΤ του ΥΣ για την Δημοκρατία της Τσεχίας Κρατ. Matus Jiri 33o και τον τέως ΥΜΤ Κρατ . Jacub Chalupa 33o 
05