header

Διεθνής Εκδήλωση Υ:. Σ:. 23 Φεβρουαριου 2019

header

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Υ:.Σ:. 33ο του Α:.Α:.Σ:.Τ:. ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του ΥΣ του 33ου και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του ΑΑΣΤ ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και μετείχαν οι παρακάτω 15 διεθνείς αντιπροσωπείες αδελφών ΥΣ :

ΥΣ

Κρ. αδ

ΚΡΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

1

AUSTRIA

GRAND SECRETARY GENERAL

JAN VAN DER BRUGGE

2

2

AZERBAIJAN

GRAND TREASURER

ANDREAS PETROPOULOS

3

3

BULGARY

GRAND SECRETARY GENERAL

Galin PERIANOV

 

4

   

Geogrgi ZAYKOV

4

5

CHECH REP.

SGC

JIRI MATOUS

 

6

 

PAST SGC

JAKUB CHALUPA

5

7

CROATIA

SGC

GORAN KRISTIC

6

8

CYPRUS

SGC

PANAGIOTIS VAVLITIS

7

9

GERMANY

LIEUT SGC

ERIC BEHRENDT

8

10

HUNGARY

SGC

JAMES BOTKOS

9

11

ISRAEL

SGC

MOSHE BARBARAS

 

12

 

PAST SGC

VALENDIN HEINES

 

13

 

PAST SGC

YAAKOV TROSLER

10

14

ITALY

SGC

LEO TARONI

 

15

 

GRAND SECRETARY GENERAL

ANTONELIO MACCIONI

11

16

ROMANIA

SGC

STELIAN NISTOR

 

17

 

HONORARY MEMBER

MANEA AUREL VIRGIL

12

18

SERBIA

GRAND SECRETARY GENERAL

SASA DAMNJIANOVIC

13

19

SLOVAKIA

SGC

MARIAN TOTH

 

20

 

LSG

SLAVOMER MLADY

14

21

SWISS

ACTIVE MEMBER

JEAN PAUL CIANA

15

22

TURKEY

SGC

HASAN ERMAN

 

23

 

GRAND MINISTER OF STATE

HARUN KUZGUN

 

24

 

GRAND SECRETARY GENERAL

DANUT BERKER

 

25

 

GRAND CHANCELLOR

VIKTOR SIDI

 

26

 

GRAND LIBRARIAN

AHMET ERMAN

            Τις μετακινήσεις των αντιπροσωπειών από και προς το αεροδρόμιο ανέλαβαν εθελοντές αδελφοί

            Την Παρασκευή παρακάθισαν σε δείπνο υποδοχής που παρέθεσαν προς τιμήν τους  ο ΥΜΤ Κρατ ..αδ.. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΛΑΚΟΣ 33ο και τα μέλη του ΥΣ μας .

            Το Σάββατο το πρωί ώρα 11:30 έλαβε χώρα τελετή Μυήσεως στον 33ο βαθμό στον Ναό Απόλλων του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών παρισταμένων των 26 υψηλών καλεσμένων αντιπροσώπων των αδελφών ΥΣ και 110 αδελφών μελών του Τάγματός μας κατεχόντων τον 33ο βαθμόν .

            Την μεσημβρία το ΥΣ παρέθεσε γεύμα στους παρισταμένους αδ…αδ.. στο εστιατόριο του Τεκτονικού Μεγάρου

            Στις 15:30 έλαβαν χώρα εργασίες εις 4ον Βαθμό κατά τις οποίες εισήλθαν οι αντιπροσωπίες με τις σημαίες των κρατών τους και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου τους . Αναγνώστηκαν επιστολές χαιρετισμού των ΥΜΤ αδελφών ΥΣ , μεταξύ των οποίων της Βορείου δικαιοδοσίας των ΗΠΑ , του Καναδά , την Πολωνίας , της Ρωσίας , της Παραγουάης , που λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις μας. Μετά την ανάγνωση των μεταστάντων εις αιωνίαν Ανατολή Αδελφών μας και τήρηση ενός λεπτού σιγής εις μνήμην των , ακολούθησε Τελετή μυήσεως στον 4Ο βαθμό Μυστικού Διδασκάλου, όπου μυήθηκαν 35 Διδάσκαλοι μέλη Συμβολικών Στοών που λειτουργούν υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας .

            Κατά την ευημερία ο ΥΜΤ του ΥΣ δια την Ελλάδε Κρατ..αδ.. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΛΑΚΟΣ 33ο, ευχαρίστησε του κοσμούντας την Ανατολή υψηλούς παρισταμένους για την παρουσία τους και σύμφωνα με απόφαση του ΥΣ ανακήρυξε σε :

  • Επιτίμους ΥΜΤ του ΥΣ δια την Ελλάδα τους ΥΜΤ διά την Ιταλία Κρατ..αδ..LEO TARONI 33ο ,δια την Τουρκία Κρατ..αδ..HASAN ERMAN33ο δια το Ισραήλ Κρατ..αδ..MOSHE BARBARAS 33ο και των πρώην ΥΜΤ δια το Ισραήλ Κρατ..αδ..VALENTINE HEINES 33ο και Κρατ..αδ.. YAAKOV TROSLER33ο
  • Επίτιμα μέλη του ΥΣ δια την Ελλάδα τους ΥΜΤ δια την Τσεχία Κρατ..αδ..JIRI MATOUS 33ο και Κρατ..αδ..JACUB CHLUPA33ο δια την Ουγγαρία Κρατ..αδ.. JAMES BOTKOS 33ο δια την Σλοβακία Κρατ..αδ..MARIAN TOTH33ο .
  • Επίτιμα μέλη του ΥΣ δια την Ελλάδα τους τα ενεργά μέλη αδελφών ΥΣ δια την Αυστρία Κρ..αδ..JAN VAN DER BRUGGE 33ο δια την Κροατία Κρ..αδ.. GORAN KRISTIC 33ο δια την Γερμανία Κρ..αδ..ERIC BEHRENDT33ο δια την Σερβία Κρ..αδ.. Κρ..αδ..SASA DAMNJIANOVIC 33ο και δια την Τουρκία  Κρ..Κρ..αδ..αδ.HARUN KUZGUN 33ο ,DANUT BERKER 33ο ,VIKTOR SIDI 33ο , AHMET ERMAN33ο .

           Οι επικεφαλής των ξένων αντιπροσωπειών ευχαρίστησαν για την πρόσκληση και την φιλοξενία , βεβαίωσαν για την στήριξή τους στο ΥΣ δια την Ελλάδα και προσέφεραν αναμνηστικά δώρα στον ΥΜΤ .

            Οι επίσημες εκδηλώσεις έκλεισαν με επίσημο δείπνο μετά συνοδών σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών που παρέθεσε ο ΥΜΤ και τα μέλη του ΥΣ προς τιμήν των καλεσμένων και των συνοδών τους , παρουσία 250 αδελφών μελών του ΑΑΣΤ δια την Ελλάδα μετά των συνοδών τους . Κατά την έναρξη του δείπνου ο ΥΜΤ απένειμε τιμητική πλακέτα στον παριστάμενο Πρόεδρο της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως Γερουσιαστή Κρις Σπύρου για την προσφορά του στον Ελληνισμό και στον Ανθύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη  κρ. Αδ.. Εμμανουήλ Γρύλλη 33ο για την προσφορά του στον Τεκτονισμό και στον ΑΑΣΤ ιδιαιτέρως.

AASR6565

AASR13

AASR17

 

EVENTS OF THE SUPREME COUNCIL OF THE 33rd DEGREE

OF THE A.A.S.R. FOR GREECE

FEBRUARY 23RD, 2019

The scheduled events of the Supreme Council of the 33rd and last degree for Greece of the Ancient & Accepted Scottish Rite were attended by the following 15 international Delegations of Supreme Councils:

SC

Ill:. Bro:.

COUNTRY

TITLE

FULL NAME

1

1

AUSTRIA

GRAND SECRETARY GENERAL

JAN VAN DER BRUGGE

2

2

AZERBAIJAN

GRAND TREASURER

ANDREAS PETROPOULOS

3

3

BULGARIA

GRAND SECRETARY GENERAL

Galin PERIANOV

 

4

   

Geogrgi ZAYKOV

4

5

CZECH REP.

SGC

JIRI MATOUS

 

6

 

PAST SGC

JAKUB CHALUPA

5

7

CROATIA

SGC

GORAN KRISTIC

6

8

CYPRUS

SGC

PANAGIOTIS VAVLITIS

7

9

GERMANY

LIEUT. SGC

ERIC BEHRENDT

8

10

HUNGARY

SGC

JAMES BOTKOS

9

11

ISRAEL

SGC

MOSHE BARBARAS

 

12

 

PAST SGC

VALENDIN HEINES

 

13

 

PAST SGC

YAAKOV TROSLER

10

14

ITALY

SGC

LEO TARONI

 

15

 

GRAND SECRETARY GENERAL     

ANTONELIO MACCIONI

11

16

ROMANIA

SGC

STELIAN NISTOR

 

17

 

HONORARY MEMBER

MANEA AUREL VIRGIL

12

18

SERBIA

GRAND SECRETARY GENERAL

SASA DAMNJIANOVIC

13

19

SLOVAKIA

SGC

MARIAN TOTH

 

20

 

LSG

SLAVOMER MLADY

14

21

SWITZERLAND

ACTIVE MEMBER

JEAN PAUL CIANA

15

22

TURKEY

SGC

HASAN ERMAN

 

23

 

GRAND MINISTER OF STATE

HARUN KUZGUN

 

24

 

GRAND SECRETARY GENERAL

DANUT BERKER

 

25

 

GRAND CHANCELLOR

VIKTOR SIDI

 

26

 

GRAND LIBRARIAN

AHMET ERMAN

            The transport of the Delegations towards and from the airport were undertaken by volunteer brethren.

            On Friday the 22nd, they attended a reception dinner – served out to honor their presence – hosted by the Sovereign Grand Commander (SGC), Illustrious Bro. NIKOLAOS KILAKOS 33rd and the members of our Supreme Council.

            On Saturday morning at 11:30, an Initiation Ceremony in the 33rd degree took place at Apollo Temple of the Masonic Hall in Athens, which was honored by the presence of the 26 Representatives of Supreme Councils and another 110 brethren-members of our Order having received the 33rd degree.

            At noon, the lunch was served out at the restaurant of the Masonic Hall for all the members attending the ceremony.

            At 15:30, the Labors in the 4th Degree took place, where the Delegations entered the Lodge, following the procession with the flag of their country and in the sound of their National Anthem. The letters of fraternal greetings of the Sovereign Grand Commanders (SGC) of Supreme Councils that maintain friendly relations with our Supreme Council were read. Among these letters were those from the Northern Jurisdiction of the U.S.A., Canada, Poland, Russia and Paraguay that could not attend our event due to scheduled events in their countries. Later on, they were announced the names of the Brethren who have passed to the Eternal East and all the Brethren kept a minute of Silence. The Initiation Ceremony into the 4th degree of the Secret Master followed: 35 Master Masons and active members of Blue Lodges operating under the Aegis of the Grand Lodge of Greece received the degree of the Secret Master.

            During the Risings, the SGC of the Supreme Council for Greece, Illustrious Bro. NIKOLAOS KILAKOS 33rd, warmly thanked all those Brethren who adorned the East and according to a decision taken by the Supreme Council, pronounced:

  • Honorary SGC of the Supreme Council for Greece the SGC for Italy, Ill:.Bro:. LEO TARONI 33rd, for Turkey, Ill:. Bro:. HASAN ERMAN33rd, for Israel, Ill:. Bro:. MOSHE BARBARAS 33rd and the ex-SGC for Israel, Ill:. Bro:. VALENTINE HEINES 33rd and Ill:. Bro:. YAAKOV TROSLER 33rd.
  • Honorary members of the Supreme Council for Greece, the SGC for Czech Republic, Ill:. Bro:. JIRI MATOUS 33rd and Ill:. Bro:. JACUB CHLUPA 33rd, for Hungary, Ill:. Bro:. JAMES BOTKOS 33rd, for Slovakia, Ill:. Bro:. MARIAN TOTH 33rd.
  • Honorary members of the Supreme Council for Greece, the active members of Supreme Councils with which we maintain friendly relations: for Austria, Ill:. Bro:. JAN VAN DER BRUGGE 33rd, for Croatia, Ill:. Bro:. GORAN KRISTIC 33rd, for Germany, Ill:. Bro:. ERIC BEHRENDT33rd, for Serbia, Ill:. Bro:. SASA DAMNJIANOVIC 33rd and for Turkey, Ill:. Brethren HARUN KUZGUN 33rd, DANUT BERKER 33rd, VIKTOR SIDI 33rd, AHMET ERMAN 33rd.

           The Heads of foreign Delegations warmly thanked the SGC for the invitation and the hospitality, they confirmed their support towards the Supreme Council for Greece and offered commemorative gifts to our Sovereign Grand Commander (SGC).

            The official events were culminated in an official dinner after escorts that took place at a central hotel in Athens which was hosted by the Sovereign Grand Commander (SGC) and the members of the Supreme Council in honor of their guests and escorts. The official dinner was attended by 250 active members of the AASR for Greece along with their own escorts. At the start of the dinner, the SGC awarded an honorary plaque to the President of the Hellenic American Union, Senator, Chris Spyrou for his contribution to Hellenism as well as to the Lieutenant Grand Commander, Illustrious Bro:. Emmanuel Gryllis 33rd for his contribution to Freemasonry in general and to the AASR in particular.