Αντιπροσωπεία του Υ:. Σ:. εν Αν:. Κερκύρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 Το Ύπατο Συμβούλιο του 33ο  δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου προγραμματίζει δια το
Σάββατον 31ην  Μαρτίου 2018
επίσκεψιν εις τα Φιλ.΄. Εργ.΄. Αν.΄. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

Αντιπροσωπεία Κρ.΄. αδ.΄. Ενεργών Μελών του Υπ.΄. Συμβ.΄. υπό την ηγεσίαν του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Νικολάου Κιλάκου,33ο  και συνοδευόμενοι
υπό άλλων αδ.΄. αδ.΄. θα έχουν την χαράν και την τιμήν να παραστούν στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από κοινού μετά των Φιλ.΄. αδ.΄. αδ.΄. Αν.΄. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

                              Μ.΄. Τ.΄. Α.΄. Α.΄.

                                    Μεγ.΄. Καγ.΄. Μεγ.΄. Γεν.΄. Γραμ.΄.

                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ, 33ο